Utdanningen

​Undervisningen kommer ikke til å ligge på faste tider i løpet av en uke, men det vil bli tilpasset deg, når du har mulighet for undervisning.

Vi starter selvfølgelig med at du blir satt grundig inn i undervisningsforløpet og de hovedemner vi skal jobbe med.

Vi har erfart at behovet for undervisning i de ulike fag er forskjellig fra elev til elev.

Det er for eksempel stor forskjell på ferdighetene til en mekaniker vs. en lærer.

Derfor har vi valgt og gjøre undervisningen mere individuell.

Det betyr at du kan velge hva du vil legge vekt på.

Hvis man feks. er mekaniker eller lærer kan man gjøre det sånn at man ikke sitter mange timer å bruker mange penger på overflødig undervisning.

Vi hos City-driver har satt det sammen sånn at du etter en grundig introduksjon får adgang til en online kalender.

Her kan du selv booke undervisningstimer ut i fra hva du ønsker og det vi i fellesskap blir enig om at trengs for og bli trafikklærer, og for å bestå eksamnene.

​Vi kan også tilby en del af undervisningen kan foregå via Skype. Dermed kan du sitte i Norge og motta undervisning.

Man booker sig inn i vores online kalender, feks. fredag fra 11 til 14. Når det blir fredag kl 11 logger man inn på Skype, og følger undervisningen.

Undervisning via Skype kan brukes som et supplement til den alminnelige klasseundervisning.

Utdanningen som trafikklærer fører til en selvstendig, spennende og dynamisk jobb. Som trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere - førerkort klasse B.

Et utdannelsesforløp for å bli Trafikklærer omfatter to prøver, en forprøve og en avsluttende prøve. For å kunne bestå disse to prøvene gjennomgår vi et pensum som bl.a. inneholder læren om trafikk, pedagogikk, kjøreteknikk, kjøretøysteknikk, mm.

Trafikklærerutdanningen hos Køreskolen City-driver skjer i lokaler på Silkeborgvej 62, 8000 Aarhus C.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på tlf. 0045 40430042 for eventuelle spørsmål og en samtale vedrørende et eventuelt utdanningsforløp.

Du finner trafikklærerskolen på Google Maps, Silkeborgvej 62, 8000 Aarhus C ved å klikke her.

Strykprosent

​Hvis man ser på landsgjennomsnittet har stryk prosenten ved den avsluttende prøve for trafikklærere vært høy de siste årene. Køreskolen City-driver har opparbeidet et meget godt renome, og er kjent for sin lave strykprosent. Tallene for de siste år viser at 92 % består hos Køreskolen City-driver, mot 68 % i store deler av landet (Vest for Storebælt)

Det blir satt en ære i at trafikklæreraspirantene får den optimale mulighet til å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap, slik at det ved prøvene kan avlegges et godt resultat.

Kjørelærer silje brendengen

tlf: 0045 53 63 93 77

''jeg flyttet fra norge til danmark fordi jeg skulle gjøre noe nytt. kjørelærer var noe jeg hadde tenkt på en stund, men mulighetene for å komme inn på skolen i norge var små. jeg bestemte meg for å starte hos city-driver, og det har jeg ikke angret på.

jeg er utrolig fornøyd med mitt forløp i kjøreskolen. claus er en lærer med enormt stor faglig kunnskap som han vidreformiddler på en veldig god måte. i kjøreskolen kan man virkelig være seg selv og man føler seg trygg selv i uvante situasjoner. undervisning to ganger i uken og konsentrert lesning både hjemme, og sammen med mine klassekammerater, gjorde det mulig for meg og bestå begge eksamner på første forsøk.

jeg kan varmt anbefale kjørelærerutdannelsen hos køreskolen city-driver, skulle jeg valgt om igjen hadde jeg gjort det på nøyaktig samme måte.''

kjørelærer silje brendengen, tlf: 0045 53 63 93 77.

Kriteriene for å bli kjørelærer i Danmark​

  • du skal være fyllt 24 år.
  • du skal ha hatt førerrett i de seneste to år.
  • du skal ha førerkort til mc, bil og lastbil med tilhenger.
  • du skal ha vært igjennom er pedagogisk grunnkurs.
  • du skal motta undervisning fra en godkjent trafikkskole.
  • du skal bestå forprøven og den avsluttende prøve.
  • du skal ikke være straffet etter det som tilsvarer dansk straffelovs § 78, stk. 2.**

(** straffelovens § 78. stk. 2. den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet.)

Voksenpædagogisk grundkursus kan erhverves hos vpc-erhverv, sct. nicolaus gade 2, 8000 aarhus c. tlf 61514890. www.vpc-aarhus.dk​

næste hold starter torsdag den 11. august kl 9:00. det er en god idé ikke at vente alt for længe med at melde sig på holdet, da det sidste hold blev overtegnet.

kurset koster kr 11.800,-.

Kørekort til lastbil m. anhænger kan erhverves hos fx. hartmann, www.h-ks.dk eller transportuddannelsescenteret, www.amumidt.dk

http://www.vegvesen.no/forerkort/foreropplaering/trafikkopplaeringsbransjen/utdanningskrav

Norsk lov vandel og skikkethet: § 27. trafikklærere og trafikkskoler.

personer som skal ha offentlig godkjenning som trafikklærere, må være fylt 21 år. de må være edruelige og godtgjøre med politiattest at de har slik vandel at de finnes skikket som trafikklærere. de må ha gyldig førerkort for motorvogn av den gruppe som det skal gis undervisning i, samt ha bestått en trafikklærerprøve. departementet kan fastsette tilleggskrav for visse motorvogngrupper.

departementet kan gi forskrifter om godkjenning av trafikklærere, om etablering og drift av trafikkskoler og om gebyr.

departementet kan gi bestemmelser om hvordan opplæring for å oppnå kompetansebevis eller bevis for å ha gjennomgått annen obligatorisk trafikkopplæring skal etableres og drives. kursarrangør kan gis myndighet til å utstede kompetansebevis eller liknende som gir rett til å føre særskilt type motorvogn eller motorvogn som nyttes til særlige formål.)​

​​

​Firma info

​Køreskolen city-driver

CVR: 38014544

​Kontakt

Telefon: 40 43 ​​00 42

E-mail:​ claus.lundby@gmail.com

​Følg os på Facebook

Se vores side her »