Pensum​

​For å bli trafikklærer skal du naturligvis utdannes på et høyere nivå enn de elevene du innstiller til kjøreprøve.

Derfor er utdannelsen til trafikklærer ikke bare en utdannelse i å kjøre bil og kjenne ferdselsloven, men en utdannelse hvor du bl.a. blir utdannet i kjøreteknikk, kjøretøysteknikk, undervisningsplanen, kjøreprøver, ferdselslov, mekanisk fysikk, pedagogikk, kjørekortbekjentgjørelse mv.

Som grunnlag for elevenes kjøreutdannelse anvendes det en undervisningsplan, som danner rammene rundt den skriftlige forprøven. Derfor skal denne undervisningsplanen naturligvis gjennomarbeides, og det blir det bl.a. lagt vekt på frem mot forprøven i form av forskjellige oppgaver som sikrer at du blir kjent med innholdet i undervisningsplanen.

​Etter forprøven sikter vi oss inn mot den avsluttende prøven, hvor vi jobber frem mot de 4 enkeltdeler - teoriundervisning av elever, personlig viten, undervisning av elev i skolebil og egenkjørsel. Her er det den teoretiske delen som tar mest tid å forberede.

Man skal utarbeide sitt eget undervisningsprogram som kommer til å danne grunnlaget for teoriundervisningen av elever til den avsluttende prøve. Det andre avsnittet i den teoretiske delen av den avsluttende prøven omhandler personlig viten eller egenviten. Her skal vi gjennomgå et bredt pensum i bl.a. kjøretøysteknikk, pedagogikk, ferdselslære, kjøreteknikk mv. De praktiske delene av den avsluttende prøven, består av undervisning av elev i skolebil. Her skal du undervise og evaluere din elev gjennom en tilrettelagt rute. Til slutt vil prøvekommisjonen se din egenkjørsel.​

​Firma info

​Køreskolen city-driver

CVR: 38014544

​Kontakt

Telefon: 40 43 ​​00 42

E-mail:​ claus.lundby@gmail.com

​Følg os på Facebook

Se vores side her »