Forprøven​

Den første prøve: forprøven

Under utdannelsen til trafikklærer skal du bestå en forprøve og en avsluttende prøve. Den skriftlige forprøven, som avholdes to ganger I året, siste onsdag i februar og august. Her får du på 90 minutter 45 spørsmål med fire svarmuligheter. I alt kan du ha 8 feil til forprøven.

​Forprøven har til formål at aspiranten for et inngående kjennskap til undervisningsplanen til kategori B, alm. bil. Det er samme undervisningsplan som elevene skal undervises ut I fra når man er utdannet trafikklærer. Undervisningsplanen kan finnes på politi.dk. Forprøven er bygget opp slik at 1/3 av spørsmålene omhandler systematikken i undervisningsplanen og de resterende 2/3 er om innholdet.

I kjøreskolen jobber vi med mange tidligere forprøver og mange typer andre oppgaver for å sikre at vi får gjennomarbeidet stoffet frem mot forprøven.

​Firma info

​Køreskolen city-driver

CVR: 38014544

​Kontakt

Telefon: 40 43 ​​00 42

E-mail:​ claus.lundby@gmail.com

​Følg os på Facebook

Se vores side her »