Avsluttende prøve

Som avslutning av trafikklærerutdannelsen skal du bestå den avsluttende prøve. Den avholdes to ganger I året og består av 3 deler.

  • Undervisning av elever i teori
  • Kunnskapsprøven
  • Undervisning av elev i skolebil

Undervisning av elever i teori

Før første del av prøven går igang trekker man et nummer som henviser til det emne som det skal undervises i. 

Deretter vil det være 30 minutters forberedelse til den teoretiske undervisningen. Under selve eksamen vil det være 3 elever tilstede i lokalet, samt kommisjonsmedlemmene.

Emnene for teoriundervisningen kan være 'Bilens innretning og utstyr', 'Overhaling', Høyresving i kryss', 'Motorvei', etc.

Denne undervisningsleksjon vil typisk ha en lengde på rundt 30 minutter.​

Kunnskapsprøven

Under den andre delen av den avsluttende prøven blir man eksaminert i emner som ligger utover stoffet i undervisningsplanen. Her kommer spørsmål om f.eks. utdypning av bilens innretning og utstyr, mekanisk fysikk, kjøreteknikk, pedagogikk, tilretteleggelse av undervisning, ferdselslov/bekjentgjørelser, mv. Denne kunnskapsprøven har også en varighet på ca. 30 minutter.

Undervisning av elev i praksis.

Denne delen av prøven foregår naturligvis i skolebil med en elev bak rattet, aspiranten ved siden av og to kommisjonsmedlemmer i baksetet.

Her skal aspiranten undervise eleven i øvelseskjørsel på vei ut fra en av flere planlagte ruter. F.eks. høyresving i kryss. Det legges vekt på undervisning og argumentasjon under den første del av ruten, hvor det på den andre del av ruten bl.a. skal legges vekt på evaluering av elevens betjening, orientering, manøvrering, mv.

Gjennomføres hver enkelt del av prøven med tilfredsstillende resultat kan du kalle deg trafikklærer.

Den avsluttende prøve avholdes i Aarhus to ganger i året. I mai/juni og i nov/des. Prøven blir bedømt av en prøvekommisjon som består av to personer. En jurist og en bilinspektør, begge fra Politiet.​

​Firma info

​Køreskolen city-driver

CVR: 38014544

​Kontakt

Telefon: 40 43 ​​00 42

E-mail:​ claus.lundby@gmail.com

​Følg os på Facebook

Se vores side her »